Prędkość jazdy pojazdu wyposażonego w ten odbierak prądu może wynieść do 160 km/h

2019-10-10

: Drgania ruchomego układu dyskretnego współpracującego z układem ciągłym na przykładzie współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną. Dla równomiernego zużycia powierzchni ślizgu odbieraków prądu przewód jezdny montowany jest zygzakowato w stosunku do osi toru; odchylenia sięgają 20-40. Lokomotywa skierowana została do prowadzenia pociągów towarowych, a po latach przebudowano ją na ET22 i oznaczono numerem 121, po innej lokomotywie zdjętej wcześniej ze stanu. Prędkość jazdy pojazdu wyposażonego w ten odbierak prądu może wynieść do 160 km/h. Eksperyment przeprowadzono przyjmując prędkość ruchu odbieraka prądu wzdłuż sieci trakcyjnej równą 165,5 km/h. Zamontowano przetwornicę statyczną z wyjściami prądu stałego i przemiennego, którym są zasilane silniki napędów pomocniczych i wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych. Wszelkich przełączeń przełącznikiem wyboru trybu pracy można dokonywać tylko przy opuszczonych odbierakach prądu i wyłączonym wyłączniku załączającym przetwornicę na pulpicie maszynisty. Połówkowy pantograf 160EC przeznaczony jest do odbioru prądu stałego z sieci trakcyjnej o napięciu. Sieć prądu stałego a sieć prądu przemiennego. Badania poligonowe współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną [1] o różnych zwisach wstępnych wykazują istotną zależność jakości współpracy odbieraka z siecią od wartości strzałki zwisu (rys. Odbierak może być wykorzystywany. Wszelkie czynnoś ci operatorskie na lokomotywie należ y wykonywać zgodnie z niniejszą instrukcją. W układzie dynamicznym odbierak prądu - sieć trakcyjna jest pewna możliwość kształtowania warunków eksploatacyjnych przez regulację zwisu wstępnego istniejącej sieci trakcyjnej. Zestaw modernizacyjny tramwajowego odbieraka prądu OTK-1/2 składa się z zespołu ściągacza elektrycznego (elektrycznego mechanizmu opuszczającego) z wyposażeniem oraz ślizgacza. PF-4 sztuk: Odbierak prądowy. W obudowie PEM przemieszcza się odbierak prądowy TO-4x70A ze szczotkami wykonanymi z kompozytu grafitowo- miedzianego. Wymieniono przetwornice wirujące na statyczne, zastosowano wyłącznik próżniowy i jednopołówkowy odbierak prądu. Odbierak prądu wyposażono dodatkowo w strefy kontrolowanego uszkodzenia ustroju ramowego. - Modernizacji poddano: kabinę maszynisty ( w tym instalacja klimatyzacji), silniki, pulpit wraz z oknami bocznymi i nowym wyłożeniem ścian, odbierak prądu oraz system sterowania lokomotywy. Wyposażono ją w najnowocześniejszy napęd elektryczny: trójfazowe bezkomutatorowe silniki asynchroniczne i statyczny przemiennik prądu oraz częstotliwości (falownik).