Warunkiem koniecznym o ubieganie się o fotowoltaika Warszawa jest przedstawienie umowy z operatorem energetycznym, w celu potwierdzenia instalacji licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej

2019-08-30

Jej klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych ze staraniami o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne. Dofinansowanie może osiągnąć maksymalny poziom 85% kosztów kwalifikowanych. Głównym założeniem władz miasta jest redukcja poziomu zanieczyszczeń powietrza w okolicy, w czym pomóc ma również fotowoltaika montowana na domach jednorodzinnych. Warunkiem koniecznym o ubieganie się o fotowoltaika Warszawa jest przedstawienie umowy z operatorem energetycznym, w celu potwierdzenia instalacji licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej. Dobrej jakości fotowoltaika pozwala inwestorowi uniezależnić się od cen prądu lub przynajmniej zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Jednak nawet w przypadku, kiedy fotowoltaika wytwarza mniejszą ilość energii niż jest potrzebna, oszczędności są ogromne – nawet do 95% rocznych kosztów. Często można spotkać się z opinią, że fotowoltaika w naszych warunkach klimatycznych nie ma racji bytu i jest zbędnym wydatkiem. Dofinansowanie do fotowoltaiki w województwie lubuskim przeznaczone jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Czy fotowoltaika dla firm się opłaca? Zanim to nastąpi, jak fotowoltaika może być finansowana przez przedsiębiorstwa? W Krakowie dofinansowanie do OZE przybiera postać pożyczki z możliwością umorzenia do 15%. Dofinansowanie występuje pod postacią pożyczki, powyżej 95% kosztów kwalifikowanych, która po spełnieniu warunków może zostać umorzona w 20%. Fotowoltaika działa nawet w przypadku, gdy znajduje się w miejscu częściowej ekspozycji na słońce, ponieważ wykorzystuje wówczas promieniowanie rozproszone i rozbite. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Fotowoltaika dla firm - sytuacja prawna. Symulacja na początku pokazała, że chociaż fotowoltaika przynosi firmom duże zyski, to potrzebna jest spora inwestycja początkowa. Z pomocą przychodzą im specjalne programy – regionalne, rządowe i unijne, oferujące dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, a w efekcie znaczną redukcję kosztów poniesionych przez inwestora. Dofinansowanie przyjmuje postać pożyczki w wysokości do 80% kosztów. Dofinansowanie na fotowoltaikę prowadzone w Tychach odbywa się w ramach programu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości w Tychach”. Jeżeli dana inwestycja przekracza ten budżet to dofinansowanie może mieć formę pożyczki. Fotowoltaika musi mieć przynajmniej 10 kW mocy. Dofinansowanie instalacji OZE w województwie świętokrzyskim ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza.